Projektet Tona

Kjo studio është gjithashtu e aftë të kryejë të gjitha llojet e aktiviteteve fitimprurëse në përputhje me Legjislacionin Shqiptar, duke përfshirë veprimtaritë që lidhen me prodhimin, tregtinë, financat që lidhen me objektin e krijimit të kësaj studioje.

Orientuar në Dorëzim

Në kohë dhe në buxhet, nuk është një premtim bosh.

Aftësi Lokale

Në çdo vend, forca jonë është aftësia jonë lokale.

Shumëfunksionale

Ne punësojmë specialistë nga mbi njëzet disiplina.

Përshtatshmëri

Parimi ynë i katërt është Përshtatshmëria. Bota është komplekse, projektet janë komplekse.

Kujdestaria e Komunitetit

Mbështetja e të gjitha parimeve tona është një besim që ne të gjithë ndajmë në domosdoshmërinë e Administrimit të Komunitetit.