SHËRBIM, ZGJIDHJE,
QËNDRUESHMËRI

në Projektet e Zhvillimit
 

Arkitekturë dhe Ndërtim

Mjedis, Burime Ujore, Mbetje, Eficencë e Energjisë

Menaxhim i Tokës dhe Zhvillimi Qëndrueshëm Rural

Vlerësimi Pasurive të Paluajtshme

Menaxhim dhe Asistencë e Biznesit

Shërbim Ligjor dhe Standardizim

Punojmë me të ardhmen në mëndje

Ne jemi një firmë e pavarur që ofrojmë shërbime konsulence dhe mbështetje ligjore në fushat e Inxhinierisë dhe Arkitekturës, Zhvillimit Rural, Menaxhimit të Biznesit, të bashkuar në mënyrën tonë për të bërë gjërat përmes vizionit tonë të përbashkët dhe objektivave të përbashkëta për një të ardhme të qëndrueshme, në shërbim të klientët.

0 +
Vite Eksperience

Partnerët